Komesz Mátyás: És szólt Isten: „Legyen világosság!”

2400 Ft

Kategória:

Leírás

Már régen, 1956 óta foglalkoztatnak a bibliai teremtés-elbeszélések. Túlságosan sok vitát gerjesztettek, méghozzá olyanokat, amelyek elterelték a figyelmet a bibliai szöveg üzeneteiről. Több, mint húsz éves kutatás és tanítás során sikerült sok műfaji kérdésnek a végére járni, és előttem is megnyílt sok olyan isteni üzenet, amelyről korábban sejtelmem sem volt. Ezeket szeretném mindenkivel megosztani, akit érdekel. A jelen kötet az első a négy kötetre tervezett sorozatban, és az első teremtés-elbeszélés üzeneteire összepontosít. Igyekeztem érthetően, színesen fogalmazni, de mindig tudományos igényességgel. Igazában beszélgetés a kedves Olvasóval, határozottan igényelve az interaktív részvételt, ami netes világunkban már nem elérhetetlen álom.
„Komesz Mátyás bibliakutatói munkásságát a hazai olvasók jól ismerhetik a Bibliaismereti kézikönyvből (Kálvin Kiadó, 2004), amelyben a kisprófétákról szóló fejezeteket írta, valamint Az üzenetcentrikus bibliaelemzés című művéből, amely a Pünkösdi Teológiai Főiskola kiadásában 2011-ben jelent meg. Legújabb könyve egy keresztyén hitében mélyen elkötelezett, szakmailag tájékozott szerző munkája. Szemlélete egyszerre biblikus és kreatív; írásmódjára a szenvedélyes szeretet jellemző. Felismerései eredetiek (pl. amikor azt írja a teremtéstörténet kapcsán, hogy az nem »helyszíni tudósítás«, hanem »történettel tanítás«) és mélyen elgondolkodtatóak. Külön érdekessége a kiadványnak, hogy abban a szerző az általa interpretált Tanulmányozó Bibliát idézi.” 
(Dr. prof. Fabiny Tibor, Károli Gáspár Református Egyetem, Hermeneutikai Kutatóközpont)
 
„Komesz Mátyás És szólt Isten: »Legyen világosság!« című könyve egy alapos, minden fontos kérdésre kiterjedő bibliatanulmány a Szentírás első fejezetéről. Megválaszolja a »kezdet« tárgyalásakor megszokott, ám közel sem egyszerű kérdéseket, kitér az ide vonatkozó nagy teológiai témákra, és ezeken túl megfogalmazza a bibliai teremtés-elbeszélések üzeneteit is, amiről a kötet alcíme is árulkodik. Sokat tanultam és épültem ebből a munkából, ezért jó szívvel ajánlom minden Szentírást forgató embernek és azoknak is, akik hívő elkötelezettség nélkül érdeklődnek a Biblia világa iránt. A könyv olvasása arra inspirált, hogy a magam számára is összegezzem Mózes első könyvének első fejezetét. Ezzel gazdagodva kérem a Szerzőre és az Olvasóra a mindenség Urának mindenre elégséges áldását.” 
(Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke)