Hallgatóknak

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Intézményi tájékoztató

Kérlek tekintsd át az Intézmény minden polgárára érvényes Működési szabályzatokat, Házirendet és a hitéleti képzésben oktatók és hallgatók Etikai kódexszét.

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 53. § szerint:

A felsőoktatási intézmény neve, címe, intézményi azonosító száma; általános jellemzői,

Tudnivalók a képzésekről 

Elektronikus ügyintézés (A hallgatói követelményrendszer, vagy annak elektronikus elérése; a tanév és a képzési időszakok időbeosztása a hallgatókra vonatkozó meghatározó dátumokkal; a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok)

Záróvizsga tudnivalók – a záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei;

Fogyatékosügyi koordinátor: Dr. Riesz Mária

Hallgatói jogorvoslat rendje

Tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módja 

Beiratkozási és bejelentkezési eljárás

A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei az egyes képzéseknél találhatók meg.

Kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek

Könyvtári és számítógépes szolgáltatások

Sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei

Az ajánlott tantervek, a hallgatói előrehaladás az ETN-ben és a képzéseknél található meg. Itt megtalálhatók a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott ismeretkörök tantárgyi, tantervi egységek szerinti megvalósítását a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő bontásában, az előtanulmányi kötelezettségeket, a tantárgyak, tantervi egységekhez rendelt kreditértékeket, kritérium követelményeket, a hallgatói teljesítményértékelés módjait, a záróvizsgára bocsátás feltételei.

A tantárgyak mindegyikére vonatkozóan megtalálod

Online ügyintézés

Bejelentkezés után ezen a portálon tudsz időpontot kérni a Tanulmányi osztályra, kérelmet beadni, parkolót igényelni és minden más ügyedet intézni.

Tovább az ügyintézésre

ETN belépés

A tárgy- és vizsgafelvételt, a tárgyleírásokat, kötelező feladatokat, irodalmakat az ETN rendszerén keresztül intézheted.

Tovább az ETN-re

Online óralátogatás

Bejelentkezés után itt találod az online óralátogatással kapcsolatos útmutatót, valamint azonnal csatlakozhatsz a következő órádhoz.

Online óralátogatás

Órarend

Itt megtalálod az integrált, valamint a képzésedhez tartozó órarendet is.


Tovább az órarendre

Kutatói adatbázisok

Itt találsz ingyenesen elérhető szakirodalmakat tanulmányaidhoz, kutatásodhoz.


Tovább az adatbázisokhoz

Belső honlapok

Itt éred el a külöböző tantárgyak, konferenciák, tanszékek oldalait.


Tovább a belső honlapokhoz

Moodle (távoktatás)

Itt eléred az online teszteket és vizsgákat a Moodle felületén.

Tovább a Moodle-re

Szakdolgozat- és záróvizsga-információk

Téma leadása, szakdolgozati követelmények, záróvizsga-tételek egy helyen.

Tovább az oldalra

Jegyzettár

Itt éred el digitálisan az órákhoz tartozó tananyagokat. Keress rá a kurzus nevére és azonnal eléred őket.

Tovább a jegyzettárra

Google Classroom

Több kurzuson is használjuk a Google Classroom szolgáltatását. Ezt itt éred el.

Tovább a Classroomra

Hibabejelentés

Ha valamilyen hibát tapasztalsz az épületben (internet vagy bármi egyéb), ezeken az űrlapokon tudod bejelenteni.

Internet hibabejelentés


Épület hibabejelentés

Jelentkezés gólyanapokra

Új hallgató vagy? ismerkedj meg a Főiskolával, leendő hallgatótársaiddal!


Jelentkezés gólyanapokra