Megjelent az Ad fontes tanulmánykötet

A kötet tartalma számos biblikus téma mellett foglalkozik egy filozófiai apologetikai témával is. A Biblia keletkezéstörténete, illetve kor- és vallástörténeti háttere olyan témák, amelyek még az igehirdetők és a teológusok többségét sem igazán hozzák lázba.  Ezen belül az Ószövetség görög fordításával, a Septuagintával szintén meglehetősen kevesen foglalkoznak. Talán azért van ez így, mert távolinak érezzük […]